AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), 1995 AB Veri Koruma Yasası’nın yerine geçer. GDPR mevzuatı, AB bireylerinin verileri üzerindeki haklarını güçlendirmek ve Avrupa genelinde tek tip veri koruma yasaları oluşturmak için tasarlanmıştır. ‘Kişisel veri’, “ kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ” anlamına gelir.

GDPR Politikası Nedir?

Şehirler Arası Kurye, müşterilerinin aşağıdaki ilgili ve uygun kişisel verilerini işler; ad ve adres bilgileri, ikamet yeri, e-posta adresi, koli bilgileri, teslimat imzası, alıcı depozito yetkisi, teslimat verileri, zaman noktaları ve teslimatta nakit ödemeler. Şehirler Arası Kurye olarak, dünya çapında yüzbinlerce kullanıcının güvenini kazanarak mükemmel bir müşteri deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Yeni mevzuattan kaynaklanan ek gerekli operasyonel değişiklikleri yapmaya devam edeceğiz. Şehirler Arası Kurye, bu süreç boyunca müşterilerimizi, ortaklarımızı ve düzenleyici makamları bilgilendirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

Şehirler Arası Kurye, verilerinizi internet siteleri ile ilgili olarak toplar ve işler ve Avrupa’da ve Dünyanın Geri Kalanında geçerli veri koruma kanunlarına uygun hareket eder. Veriler yüksek güvenlikli sunucularda korunur ve endüstri standartları kullanılarak şifrelenir. Şehirler Arası Kurye şu anda güvenli bilgi imhasında bir pazar lideri kullanıyor. Veri güvenliği süreçleri, Veri Koruma mevzuatına uyumu sağlar ve verimli, çevre dostu ve uygun maliyetli bir şekilde en iyi uygulama yönergelerine göre çalışır. Herhangi bir çalışan kişisel verisi, uygun teknik veya organizasyon önlemler kullanılarak yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı koruma da dahil olmak üzere kişisel verilerin uygun güvenliğini sağlayacak şekilde işlenir.

Yardımcı Denetleyici

Şehirler Arası Kurye, internet portalları, müşteriler ve alıcılar için uygulamalar konusunda ‘Ortak denetleyiciler’ olarak kabul edilecektir (Ortak denetleyicilerin listesini görüntülemek için Şehirler Arası Kurye, kişisel verilerinizi üçüncü taraflara (işleyiciler) iletebilir. Bu tür şirketlerin AB dışında yer alması durumunda Şehirler Arası Kurye, kişisel verilerinizin Şehirler Arası Kurye Veri Gizliliği Politikası veya diğer uygun önlemler aracılığıyla ilgili mevzuata uygun olarak korunmasını sağlayacaktır.

Sözleşmeden Doğan Menfaat

Şehirler Arası Kurye ve gönderici, Şehirler Arası Kurye müşteri kolilerini alıcılarına teslim edeceğini kabul eder. Şehirler Arası Kurye, kişisel verileri yalnızca Uluslararası Malların Karayoluyla Taşınması (CMR) Sözleşmesine uygun olarak nakliye hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş bir sözleşme ilişkisinin kurulması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanır. . Sözleşmeyi ifa etmek için gerekli olan tüm sevkiyatların ve işleme işlemlerinin alındığına dair teyitleri saklamakla yükümlüyüz.

Saklama Süresi

Saklama süresi Şehirler Arası Kurye, hem yurtiçi hem de uluslararası paketlerin teslimatı için gereken kişisel verileri saklar. Yasal gerekliliklere uymak için bu veriler 7 yıla kadar güvenli bir şekilde arşivlenir.

Kişisel Verilerin İfşası

Kişisel verilerin ifşası Şehirler Arası Kurye, bireylerin mahremiyetini korumaya ve bunlara saygı duymaya kararlıyız ve veri koruma mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizi ciddiye alıyoruz. Depomuz Bilinen Temsilci statüsünde çalışır ve CAA (Sivil Havacılık Otoritesi) Yönetmeliğine uyarız. Kişisel veriler yalnızca teslimat veya iade amacıyla kullanılacaktır. Şehirler Arası Kurye, hizmet performansının yararına Şehirler Arası Kurye bünyesindeki ortaklara, ayrıca üçüncü taraf taşıyıcılara ve diğer işlemcilere kişisel veriler sağlar.

Doğrudan Pazarlama ve Erişim

Doğrudan Pazarlama ve Konu Erişim İstekleri Şehirler Arası Kurye, muvafakat aldıkları sürece müşterilerini haberler ve ürün bilgileri hakkında bilgilendirecektir. E-posta adresi de dahil olmak üzere kişisel verileri, Şehirler Arası Kurye pazarlama amaçları için kullanılacaktır. Bu izin (katılma), her zaman için mail@motokurye.org.tr adresinden Şehirler Arası Kurye ile iletişime geçilerek iptal edilebilir . Düzeltme, silme, kısıtlama, veri iletimi ve itiraz için lütfen yukarıdaki adrese e-posta gönderin. Konu Erişim İstek Formunu aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz: